Leekerhoek 16, 8223 ZR Lelystad
directie@laetare.nl
0320 221 283

Poolster taalklas

Onze school werkt samen met de taalklas van de Poolster. De taalklas is voor kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog onvoldoende spreken en begrijpen om mee te kunnen draaien op de reguliere basisschool. 

De kinderen krijgen in de taalklas een intensief programma in een kleine groep met een gestructureerde leeromgeving. In de taalklas is er aandacht voor de Nederlandse taal in al haar facetten. De kinderen krijgen een jaar de tijd om zich zo te ontwikkelen in de Nederlandse taal, vervolgens wordt gekeken of de leerling plaatsbaar is in het reguliere onderwijs, of dat er nog extra ondersteuning geboden moet worden.

Om uw kind aan te melden voor de taalklas is het nodig om een moederschool te kiezen. Hierbij gaat het om een reguliere school, waarop de leerling in zal stromen nadat het programma bij de taalklas doorlopen is.

 

Wanneer kinderen op Laetare instromen vanuit de taalklas, krijgen zij indien nodig extra ondersteuning gedurende een periode van 20 weken. De begeleiding wordt vanuit de taalklas doorgezet op Laetare om een zo goed mogelijke overstap te stimuleren. Vaak gaat een overstap periode geleidelijk. Kinderen starten eerst een dag in de week, uiteindelijk wordt dit uitgebouwd naar een gehele overstap.