Leekerhoek 16, 8223 ZR Lelystad
directie@laetare.nl
0320 221 283

Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders en personeel. De samenstelling wordt bepaald door een verkiezing. De MR vergadert regelmatig. Meestal is de schooldirecteur daarbij, maar dat hoeft niet. In de MR wordt het beleid van de school besproken. De MR kan kritische vragen stellen over bepaalde keuzes die de school maakt en kan gespreks-/ sparringpartner zijn voor keuzes die nog gemaakt moeten worden. Soms heeft de MR instemmingsrecht, dan moet de MR instemmen voordat beleid veranderd kan worden op schoolniveau.

De medezeggenschapsraad van een basisschool bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en vertegenwoordigers van de ouders. Zij hebben ieder een eigen geleding: een oudergeleding en een personeelsgeleding. De verdeling van ouders is gelijk aan personeelsleden.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad wordt bepaalde door een verkiezing. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen om zitting te nemen in de MR. In het eigen medezeggenschapsreglement van de MR staat beschreven hoe de verkiezingen worden georganiseerd.

Naast de geledingen is de schooldirecteur aanwezig bij de vergadering van de MR. Zij is alleen niet lid van de MR. Zij is aanwezig om de MR te informeren of om met de MR over nieuw schoolbeleid te praten. De MR, of één van de geledingen kan ook afzonderlijk vergaderen.