Leekerhoek 16, 8223 ZR Lelystad
directie@laetare.nl
0320 221 283

Ouders / Verzorgers

Als basisschool werken wij nauw samen met ouders en verzorgers. Zij zijn de stabiele basis voor de opvoeding van een kind. Op Laetare vinden we een goede samenwerking daarom erg belangrijk. Alleen samen kunnen wij zorgen voor een optimale leeromgeving. We proberen school en thuis met elkaar te verbinden. Door samen te praten over de ontwikkeling van de kinderen, de kinderen te prikkelen en de kinderen te helpen als zij dit nodig hebben stimuleren we gezamenlijk om kinderen te laten groeien.

 

Ouders en verzorgers kunnen de school ook ondersteunen. Zo kunnen zij onderdeel worden van de ouderraad (OR) om te helpen bij de organiseren van feesten en activiteiten. Ook is het mogelijk om aan te sluiten bij de medezeggenschapsraad (MR) van de school. 

Visie