Leekerhoek 16, 8223 ZR Lelystad
directie@laetare.nl
0320 221 283

Onze visie

“Vanuit verwondering en verbondenheid, met het oog voor authenticiteit, ontwikkelen kinderen zich tot blije mensen in gesprek, werk, spel en viering.”

Als school bieden wij een veilige omgeving, waarin wij kinderen leren zichzelf te zijn. Wij geven veel aandacht aan het individuele kind en hoe het kind zich voelt, binnen en buiten de klas. Een gelukkig en vrolijk kind heeft ook de energie en ruimte om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Ieder persoon ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Onderwijs op maat is daarom op Laetare vanzelfsprekend. Ieder kind is anders en dat moet ook erkend worden. De diversiteit binnen onze school maakt het onderwijs voor ons team en de kinderen dynamisch en inspirerend. Het is ons doel om ons onderwijs en onze leeromgeving zó vorm te geven, dat de kinderen zich dagelijks verwonderen. Verwonderen over wie zij zijn, wie zij kunnen worden, wat zij kunnen, welke talenten zij hebben en wat er in de wereld om hen heen gebeurt.  Verwondering is altijd mooier samen. Het delen van nieuwe ervaringen met kennissen, vrienden en familie maakt dat deze ervaringen levend blijven. Binnen onze school en binnen ons Jenaplanonderwijs, worden deze ervaringen en de verwondering gedeeld in gesprek, werk, spel en viering.

 

School is dé plaats om samen met anderen de wereld om je heen te bekijken, te bestuderen, te ervaren, te beleven en te herinneren. Het is een werk- en leefgemeenschap, waarin wij kinderen de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen tot de persoon die zij kunnen en willen zijn. Niet alleen op het gebied van rekenen en taal, maar ook door kunst- en cultuuronderwijs. Wij geven de kinderen zoveel mogelijk de mogelijkheid om hun creatieve kant te kunnen uiten. Hetzelfde geldt voor ons team. Ieder teamlid heeft een bepaalde expertise op basis van talenten en interesses. Wij werken hard om onze expertise te delen en up to date te houden om onze kinderen het beste onderwijs te kunnen bieden. Hierbij staat het stellen van hoge verwachtingen centraal. Hoge verwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling van onze leerlingen, maar ook in de ontwikkeling van de school en de kwaliteit van ons onderwijs. Hierbij speelt eigenaarschap een grote rol. Wij helpen de kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving (zorgzaamheid) te stimuleren. Deze vaardigheden zullen hen zeker helpen in hun verdere schoolloopbaan na groep 8!